חנק אצלי בבית!

על החנק שקרה לי אצלי בבית ואיך מטפלים בחנק